Pozdravljeni!           Projekti           Intervju           Izhodišča           Galerija           Reference           Kontakt
  

Intervju

Po izobrazbi ste slikarka, poklicno se pa ukvarjate z urejanjem interierov in dekoracijo. Kako bi opisali svoj pristop k delu in ali se ta od prostora do prostora, glede na njegovo namembnost, razlikuje?

Ljudje, ki se obračajo name, imajo vsi nekaj skupnega – želijo si spremembe v svojih domovanjih oz. poslovnih prostorih, kjer se želijo počutiti dobro. To je tisto, kar počnem. Preoblikujem ali oblikujem prostore tako, da se njihovi prebivalci v njih počutijo dobro, da v njih najdejo zavetje, mir, podporo ali karkoli drugega, kar želijo in potrebujejo. Tako kot smo si ljudje različni, tako se razlikujejo tudi prostori. Pri delu izhajam iz danosti prostorov in njihove namembnosti, kar nadgrajujem z željami ljudi, ki v njih živijo in delajo.

Vaše kreacije odlikuje posebno ravnovesje barvnih ploskev in dekorativnih elementov. Prostori, ki ste jih uredili, "dihajo", dajejo vtis pretočnosti, povezanosti in odprtosti. Kako uporabljate barve in kakšna je vloga dekorativnih elementov?

Barve so zelo močno izrazno sredstvo in ker so običajno nanešene na velike površine, močno vplivajo na vzdušje prostora. Vsaka barva ima svojo kvaliteto – oranžna toplino, modrikasti toni "odpirajo stene", kadar je prostor utesnjen, zeleni toni imajo spet drugo nalogo. Z dekorativnimi elementi dosegam zelo specifične, bolj ciljno usmerjene stvari – s svojo živostjo, lepoto, harmoničnostjo, gibanjem na točno določenih mestih v prostoru prinesejo kvaliteto, ki jo prostor potrebuje. Tisto, s čimer običajno zaključim delo, je usklajevanje vseh elementov – barvnih ploskev, dekorativnih elementov (od reliefov, poslikav, itd.) ter notranje opreme prostora. Ko so vsi elementi usklajeni, se v prostoru zgodi nekaj čarobnega – zaživi čisto posebno življenje in to je tisto, v čemer je presežek in namen mojega dela.

Kaj ponujate naročniku in kako poteka vaše sodelovanje?

Naročniku ponujam vse od izdelave idejne rešitve do izvedbe dekorativnih elementov, nadzora dela obrtnikov, izbora pohištva in tako dalje. Prvi korak je ogled prostorov in srečanje z ljudmi, ki v njih bivajo ali prostore tržijo. Vsak prostor ima svoje dobre plati in pomanjkljivosti. Ocenim, kaj je tisto, kar je nujno narediti, da bi dosegli optimalen rezultat glede na namen prostora. Seveda je ključnega pomena sodelovanje z naročnikom. V večini primerov naročniki ne vedo natančno, kako naj bi prostori izgledali, pogovorimo se o tem, kaj jim je všeč, če imajo radi barve, ali pa se bolje počutijo v prostorih z manj barvitosti in več svetlo – temnimi kontrasti. Nekateri so bolj drzni, večina jih je previdnih in si moram njihovo zaupanje šele pridobiti.

Kaj je v vašem odnosu z naročnikom najpomembnejše?

Zaupanje in dobra komunikacija z naročnikom, saj le tako lahko steče kreativni proces. Skozi delo samo se odpirajo nove rešitve in možnosti, saj si vedno zadam za cilj najti najboljšo možno rešitev za določen prostor, hišo, stanovanje ali wellness center. Če je to prisotno, so vse ovire in težave rešene hitro in brez napora, hitro se najdejo nove, boljše rešitve, delo pa poteka tekoče.

Na kakšen način se slikarka v vas odraža v oblikovanju interierov? Kaj vam je dala izobrazba?

Moj dar, ki ga razvijam tako skozi slikarstvo in oblikovanje interierov, je čutenje barv, prostora in energij v prostoru. Tako v prostoru intuitivno vem, kaj narediti, da bi odpravili njegove pomanjkljivosti. Izražanje z barvami je tisto, ki mi je na obeh področjih zelo blizu. Z barvo lahko dosežem ogromno. Skozi študij in slikanje (sem izrazita koloristka) sem to svoje čutenje še razvila in nadgradila, saj je slikarstvo zelo subtilno delo, ki mi je pomagalo bolje razumeti odnose med različnimi elementi in me naučilo pomembnosti njihovega usklajevanja. V resnici v oblikovanju interierjev uporabljam zelo veliko svojega slikarskega znanja.

Kaj še posebej vpliva na vas, na vas kot osebnost in na vaš ustvarjalni pogled?

Ker je namen mojega dela ustvarjati interiere, v katerih se bodo ljudje dobro počutili, me to že v izhodišču navezuje na naravo. Narava mi je s svojo popolnostjo, obiljem, večplastnostjo in večno neulovljivostjo stalen navdih. Ne gre za odslikavanje narave v notranjih prostorih (včasih tudi), pač pa za ustvarjanje prostorov, ki živijo in dihajo tako, da v njih kvalitetno živimo in ustvarjamo.

Torej bi lahko dejali, da vaše kreacije vzpostavljajo mostove med zaprtimi in odprtimi prostori, vnašajo življenje, naravo in njeno vitalnost, harmonijo, podpirajo nove možnosti in pozitivne spremembe, razvoj in rast?

Seveda. Ker sem predvsem ustvarjalka in se izražam s čopičem, barvami, strukturami, svoje delo pogosto težko ubesedim. Res je to most, ki odpira nove možnosti in rast. Edina meja, s katero se srečujem, se v resnici nahaja tam, kjer jo postavi človek, za katerega oblikujem prostor. Zato je moje delo tudi proces odstiranja ovir in preprek pri doživljanju prostora in sprejemanje novega.

  

  

  

  

  

  

  

  

S Katarino Vidmar se je pogovarjala Sonja Dular.


Copyright © 2009 Bellarte. Vse pravice pridržane.